Om besökshunden Maya

Maya och Ann-Sofie profilbild

Jag heter Ann-Sofie Zetterljung och min hund Maya är en social tjänstehund på besökshundsnivå utbildad på Svenska Terapihundskolan och godkänd för att arbeta med vuxna och barn i alla åldrar.

Som besökshundsteam arbetar vi tillsammans med en eller flera deltagare för att förbättra livskvaliteten genom att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap och/eller för att motivera och skapa en miljö som främjar empati, samarbete, respekt och ansvar. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam bland annat sänker blodtryck, minskar stress och hjälper barn att fokusera i situationer där koncentrationen sätts på spel. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Maya med bok

Vi tar uppdrag som läshund, fadderhund eller besökshund på äldreboende, i omsorgsverksamhet, på förskolor, i skolor eller annan barnverksamhet, på bibliotek, i privata hem eller i vår egen lokal i Kvicksund.

Välkommen till loftet Mayas loft

Besökshunden arbetar tillsammans med sin hundförare som ska finnas som stöd och se till att hunden och deltagaren inte utsätts för någon risk eller fara. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som vanligtvis inte är målinriktade eller behöver dokumenteras. Hundföraren har ansvar för att hunden är frisk och inte lider av någon sjukdom eller smärta.

Verksamheten som anlitar hundteamet har tillsammans med hundföraren kommit överens om nödvändiga rutiner och riktlinjer för en kvalitetssäkrad verksamhet med hundinterventioner, dvs de åtgärder som är nödvändiga enligt Sociacialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg. Det gäller nödvändiga rutiner för arbetsmiljö, djurskydd, smittskydd, hälsoskydd samt bedömning av risker och rutiner för säkerhet som skapats tillsammans med ansvariga i verksamheten. Dokumentation och överenskommelser finns tillgängliga att läsa i respektive verksamhet.

 

Både privatpersoner och verksamheter är välkomna att boka oss. Har du frågor eller vill boka, kontakta på mail: ann-sofie.zetterljung@hotmail.com eller tel: 072-51 51 857

Sommarerbjudande

Har du ett barn som behöver lästräna i sommar?

Maya är läshund

Kanske tycker det är svårt eller tråkigt att läsa eller har jobbigt med koncentrationen, då går det bra att komma hem till Maya i Kvicksund och träna på att läsa för henne. Hon lyssnar men rättar eller dömer aldrig, genom att hon ligger bredvid och lyssnar ger hon stöd och hjälper till att komma till ro. Många barn tycker det blir både mycket lättare och roligare att läsa högt för en hund istället för en vuxen eller klasskompisar.

Vi erbjuder fortsatt 25% rabatt på privata läshundsträffar hemma hos Maya, en träff är ca 20 min. Alla priser är inklusive moms.

Prova på (en gång per barn) 225kr NU 169kr

Per tillfälle 300kr NU 225kr

3-kort 800kr NU 600kr

5-kort 1250kr NU 935kr

10-kort 2250kr NU 1685kr

Välkomna!